Home » Narzędzia i zródła » Biblioteka techniczna » Informacje techniczne

 

SunGuard Seek Icon       

Informacje techniczne

Obszerna biblioteka techniczna znajduje się tylko jedno kliknięcie

Informacje techniczne pozwalają na uzyskanie szczegółowych informacji niezbędnych do wybrania odpowiedniego szkła  przeciwsłonecznego. Obejmują one:

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Technicznym firmy Guardian pod numerem +48 34 323 93 00 

 


 

 


 


Icon Arrow Triangle Blue VerticalCertyfikaty i Normy

Krajowe, regionalne i lokalne przepisy / normy budowlane

Ewolucja budownictwa doprowadziła do opracowania przepisów i norm nakazujących wznoszenie budynków odpowiednich pod względem strukturalnym, energooszczędnych i ekologicznych. Wiele z tych przepisów i norm ma bezpośrednie zastosowanie względem elementów szklanych i należy się z nimi dokładnie zaznajomić przed finalizacją projektu.

Niektóre z norm mających zastosowanie w tym zakresie to:

 • ANSI Z 97.1 Materiały szklane stosowane w budynkach, specyfikacje bezpieczeństwa i metody testowania
 • ASTM C 1036 Specyfikacja standardowa dla szkła płaskiego
 • ASTM C 1048 Specyfikacja standardowa dla szkła płaskiego poddawanego obróbce cieplnej – typ HS, typ FT, szkło powlekane i niepowlekane
 • ASTM C 1172 Specyfikacja standardowa dla laminowanego architektonicznego szkła płaskiego
 • ASTM C 1376 Specyfikacja standardowa dla powłok pyrolitycznych i próżniowych
 • ASTM E 773 Standardowe metody testowania przyspieszonego wietrzenia szczelnych szyb ze szkła izolacyjnego
 • ASTM E 774 Specyfikacja standardowa klasyfikacji trwałości szczelnych szyb ze szkła izolacyjnego
 • ASTM E 1886 Metoda testowania wydajności okien zewnętrznych, ścian kurtynowych, drzwi i okiennic po uderzeniu pociskiem i wystawionych na cykliczne różnice ciśnienia
 • ASTM E 1996 Specyfikacja standardowa wydajności okien zewnętrznych, ścian kurtynowych, drzwi i okiennic po uderzeniu szczątkami niesionymi przez wiatr podczas huraganów
 • ASTM E 2188 Standardowa metoda testowania wydajności szyb ze szkła izolowanego
 • ASTM E 2190 Specyfikacja standardowa wydajności o oceny szyb ze szkła izolacyjnego
 • ASTM F 1642 Standardowa metoda testowania rozwiązań i systemów szklenia poddawanych silnym podmuchom powietrza
 • CPSC16CFR-1201 Norma bezpieczeństwa dla architektonicznych materiałów szklarskich

 

Przejdź do góry

Icon Arrow Triangle Blue VerticalCzęste Konfiguracje Szkła

Poniższe ilustracje przedstawiają najbardziej popularne konfiguracje szkła z oznaczeniem ich poszczególnych powierzchni szklanych numerami odpowiadającymi ich miejscu w kolejności licząc od zewnątrz do wewnątrz.

 

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalDbałość i Obróbka

Szkło to bardzo trwały materiał, i jeśli jest odpowiednio konserwowany, może być używany przez wiele lat. Poniżej podajemy kilka najlepszych praktyk w zakresie dbałości i obróbki szkła architektonicznego.

Zapobieganie zarysowaniom i otarciom.
Zarysowania mogą się pojawiać, a niektóre substancje chemiczne mogą uszkadzać szkło. Szkło jest również podatne na zadrapania spowodowane kontaktem z innymi kawałkami szkła. Dlatego też szyby podczas przechowywania należy oddzielać od siebie przestrzenią powietrzną lub kawałkiem czystego papieru. Podczas przenoszenia szkła, nie wolno ślizgać jednej szyby na drugiej; może to skutkować powstaniem zadrapań i otarć. Jeśli jest taka konieczność, należy zastosować rolki.

Zapobieganie uszkodzeniom chemicznym
Szkło trzeba często myć, po to, aby usunąć brud z jego powierzchni, jak i aby zapobiegać tworzeniu się plam. W przypadku skroplenia wody z powietrza na powierzchni szkła, może ona wejść w reakcję z sodem znajdującym się w szkle tworząc korozyjną substancję chemiczną zwaną wodorotlenkiem sodu. Jeśli zostawimy wodorotlenek sodu na powierzchni szkła przez zbyt długi czas, szkło zostanie trwale uszkodzone i być może będzie trzeba je wymienić.

Gdy tylko zobaczysz, że na tafli szkła tworzy się wodorotlenek sodu, możesz go łatwo usunąć zwykłymi środkami myjącymi, takimi jak mieszanka alkoholi z wodą w proporcji 1 do 1 lub mieszanką amoniaku z wodą w proporcji 1 do 1, którą należy natychmiast spłukać czystą woda. Następnie osusz taflę szkła miękką ściereczką lub zamszem i gąbką celulozową. Warto zwrócić uwagę na fakt, że zamontowane już szkło jest mniej narażone na korozję spowodowaną wodorotlenkiem sodu, ponieważ jest w sposób naturalny zmywane deszczem.

Jak czyścić szkło architektoniczne.
Zazwyczaj nie potrzeba żadnych szczególnych sposobów czy środków. Czyszczenie można przeprowadzić po prostu mokrą szmatką. Dopuszczalne są również gotowe preparaty do mycia szyb, o ile będziesz postępować według wskazówek podanych na opakowaniu i natychmiast osuszysz szybę za pomocą miękkiej suchej szmatki. Jak wspomniano powyżej, można zastosować mieszankę alkoholu z woda w proporcji 1 do 1 lub mieszankę amoniaku z wodą w proporcji 1 do 1. Należy tylko pamiętać, aby szybko spłukać mieszankę czystą wodą i osuszyć szybę miękką szmatką lub zamszem i gąbką celulozową.

Jak usunąć graffiti, ślady markera, szminki, farby, uszczelniacza lub warstwy oleju.
Można wykorzystać pewne rozpuszczalniki w umiarkowanych ilościach, takie jak alkohol izopropylowy, aceton, toluen lub benzyna lakowa. Następnie szybę należy spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Przy zachowaniu najwyższej ostrożności dopuszczalne jest stosowanie wełny stalowej, ale wyłącznie najcieńszej (00 lub 000) i zwilżonej jednym ze środków wskazanych powyżej.

Najlepsze efekty uzyskasz myjąc szkło wtedy, gdy będzie zimne i zacienione, a nie gdy jest nagrzane lub w bezpośrednim słońcu.

W żadnym wypadku nie wolno stosować środków wskazanych poniżej.

 • Unikaj ściernych lub wysoko zasadowych środków czyszczących.
 • Nigdy nie stosuj wyrobów naftowych, takich jak benzyna, nafta lub płyn do zapalniczek
 • Nie wolno stosować kwasu fluorowodorowego ani fosforowego, które spowodują korozję powierzchni szyby. Jeśli nie masz pewności, czy dany środek jest odpowiedni, wypróbuj go najpierw na małej powierzchni.
   

Szczotki ścierne i żyletki również uszkodzą szybę, więc nie wolno ich stosować.

Chroń szkło na placu budowy. Dopilnuj, aby szkło przechowywane było z dala od miejsc, nigdzie mogą być rozpylane substancje chemiczne stosowane do czyszczenia ram metalowych, cegieł lub kamieni bądź gdzie mogą takie substancje wyciec. Natychmiast usuwaj wszelkie materiały budowlanej, takie jak beton, etykiety, taśmy, farby lub środki przeciwpożarowe.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalKontrolaSkraplania

Skraplanie pojawia się gdy temperatura powierzchni Skraplanie pojawia się gdy temperatura powierzchni lub ramy spada poniżej punktu rosy, czyli temperatury, przy której wilgoć z powietrza skrapla się.

W przypadku szyb zespolonych składających się z dwóch tafli szkła izolacyjnego, mamy cztery powierzchnie: powierzchnię 1, 2, 3, 4, patrząc od zewnątrz do wewnątrz. Jeśli szyba zespolona ze szkła izolacyjnego jest odpowiednio uszczelniona, skraplanie nie powinno zajść na powierzchniach 2 i 3.

Ogólnie rzecz biorąc, powłoki niskoemisyjne mogą pomóc w obniżaniu skraplania na powierzchni 4, lub na powierzchni wewnętrznej, ponieważ właściwości izolacyjne opóźniają przepływ gromadzącego sie ciepła przez szkło i pomagają zapobiegać wychładzaniu się szyby wewnętrznej poniżej punktu rosy.

Przejdź do góry

 


Icon Arrow Triangle Blue VerticalMaksymalne i Minimalne Wymiary Szkła

Aby określić minimalne i maksymalne dostępne wymiary gotowych wyrobów szklanych, należy skonsultować się z producentem szkła. Możliwości i ograniczenia fizyczne / mechaniczne producenta będą miały wpływ na dostępne wymiary gotowych wyrobów szklanych.

Względy specjalne dotyczące szkła ponadwymiarowego: izolacyjnego i poddawanego obróbce cieplnej

Należy pamiętać, że nie wszyscy producenci są wyposażeni w sposób umożliwiający obróbkę lub obróbkę cieplną wyrobów ponadwymiarowych. Wymiary minimalne i maksymalne dyktowane są przez:

 • Wymiary szkła dostępnego u producenta pierwotnego
 • Wszelkie ograniczenia nakładane przez wyposażenie producenta
 • Możliwości zakontraktowanych firm szklarskich
 • Dostępność wyspecjalizowanego sprzętu do transportu i rozładunku (szczególnie w przypadku szyb ponadwymiarowych)
 • Konkretny typ szkła: (z sitodrukiem, poddawane obróbce cieplnej, laminowane itd., etc.)
Przejdź do góry

 

Icon Arrow Triangle Blue VerticalO Pęknięciach Szkła Architektonicznego

Częste przyczyny

Potencjalnie szkło może być bardzo wytrzymałe. Jednakże w postaci szyb jego wytrzymałość obniża obecność niewidzialnych małych wad, znanych jako pęknięcia Griffitha, które powodują punkty koncentracji napięcia umożliwiające rozprzestrzenianie się pęknięć. Wytrzymałość może być bardziej obniżana przez większe widoczne wady.

W większości przypadków pęknięcia szkła spowodowane są przynajmniej jednym z poniższych czynników:

 • Uszkodzenie powierzchni lub krawędzi
 • Głębokie zadrapania lub rowki
 • Duże rozpryski podczas zgrzewania
 • Uderzenie pocisku / gruzu przenoszonego przez wiatr
 • Kontakt szkła z metalem
 • Obciążenie wiatrowe / termiczne
 • Inkluzje
   

Generalnie obciążenia termiczne pojawiają się w wyniku wystawienia szkła na działanie promieni słonecznych i/lub ogrzewania wnętrz. Jeśli szkło jest ogrzewane nierównomiernie, w szkle pojawiają się gradienty termiczne, które powodują naprężenia. Stopień naprężenia jest funkcją zakresu różnić temperatur w szkle. Pęknięcie termiczne pojawia się gdy naprężenia przekraczają wytrzymałość szkła na krawędziach.

Strategie unikania pęknięć szkła architektonicznego

Przejdź do następujących sekcji naszej Biblioteki Technicznej, poświęconych częstym problemom dotyczących pęknięć szkła architektonicznego oraz najlepszych sposobów unikania ich:

 • Obciążenie wiatrowe
 • Niewłaściwa dbałość i obróbka (wytyczne w zakresie szklenia)
 • Niewłaściwa dbałość po instalacji (dbałość i obróbka)
   

Obniżanie ryzyka pęknięcia pod wpływem temperatury

Szkło jest podatne na pęknięcia spowodowane temperaturą w kilku okolicznościach. Jeden z częstych ich przykładów następuje wtedy, gdy szkło jest częściowo ocienione przez wysunięte części budynków. W takiej sytuacji ciepło powoduje, że środek szyby rozszerza się, a jej krawędzie są zimne, co może powodować naprężenia i pęknięcia.

Inne sytuacje mogą pojawić się wtedy, gdy szkło zostanie zainstalowane przed włączeniem ogrzewania w budynku. I tutaj znów krawędzie szyb pozostają zimne w ramach, natomiast środek szyby może zostać nagrzany promieniami słońca. Powstała w ten sposób różnica temperatur pomiędzy środkiem szyby a jej krawędziami może spowodować pęknięcie.

Ogólnie rzecz biorąc, im większa powierzchnia krawędzi szyby, tym większe ryzyko pęknięcia pod wpływem temperatury. Jednakże w grę mogą również wejść inne czynniki, zarówno podczas procesu budowy, jak i po zajęciu budynku przez użytkowników.

        Podczas budowy: 

 • Bezpośredni kontakt ramy szkła z betonem lub innymi materiałami może schłodzić krawędź szyby
 • Nadmierne zakrycie krawędzi przez ramę
 • Montaż szkła w budynku nieogrzewanym
 • Mocowanie powłok ciepłochronnych po zamontowaniu szyby
   

        Po zajęciu budynku przez użytkowników: 

 • Zasłony, żaluzje lub rolety zamontowane zbyt blisko szyby. Ogrzewane lub chłodzone powietrze uwięzione zbyt blisko szyby może spowodować naprężenie termiczne. Powietrze musi mieć wystarczająco dużo przestrzeni, aby umożliwić jego cyrkulację.
 • Strumień powietrza z urządzeń grzewczych lub chłodzących skierowany w stronę szyby.
   

Jak można obniżyć ryzyko pęknięcia szyby?

Skontaktuj się z naszym Działem Doradztwa Technicznego dzwoniąc pod numer +48 34 323 93 00.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalObciążenie Wiatrowe

Obciążenie wiatrowe powodowane jest ciśnieniem wiatru, jakiemu musi oprzeć się szkło. Obciążenie wiatrowe konkretnego budynku zależy od wysokości tego budynku, jego formy, związków z budynkami i terenami sąsiadującymi, jak również od lokalnie osiąganych prędkości wiatru i czasu trwania poszczególnych podmuchów.

W przypadku obciążeń wiatrowych główna uwaga skupia się na odbiciu środkowym i należy je wziąć pod uwagę już we wczesnych fazach procesu projektowania. Nadmierne odbicie środkowe może skutkować wyciąganiem się krawędzi szyb, zniekształceniem odbitych obrazów i możliwością styku pomiędzy szkłem a elementem wyposażenia wnętrza budynku, takimi jak elementy rozdzielające poszczególne pokoje czy zasłony.

Szyby zespolone: Skutki działania wiatru na szybę zespoloną jest złożone i wymaga komputerowej analizy obciążenia wiatrowego, tak by odpowiednio rozważyć pewne zmienne. Projektanci muszą brać pod uwagę następujące zmienne: 

 • Rozszerzanie i kurczenie się przestrzeni powietrznej z powodu zmian temperatur, ciśnienia
 • Niesymetryczne rozłożenie obciążenia, np. tafle szkła o różnej grubości
 • Równoważenie obciążenia inne niż 50-50
 • Stan krawędzi (wolne lub mocowane)
 • Obciążenia termiczne
   

Te zmienne należy dokładnie rozważyć, ponieważ mogą one dramatycznie zmienić dane wzięte ze standardowej tabeli obciążeń wiatrowych.

Guardian postępuje zgodnie z obowiązującą normą ASTM E 1300 „Standardowa praktyka określania minimalnej grubości i typu szkła koniecznego dla wytrzymania konkretnego obciążenia”. Informacje te dotyczą szkła serwisowego i zastępują tradycyjny wykres liniowy, jak również jak inne tabele obciążenia wiatrowego.

Norma ASTM w sprawie obciążenia wiatrowego ma zastosowanie do projektów realizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych. Normy obciążenia wiatrowego w innych państwach mogą być inne, a różnice te należy wziąć pod uwagę na wczesnych etapach procesu p[projektowania.

Skontaktuj się z Działem Technicznym Guardian, aby uzyskać pomoc w zakresie analizy obciążenia wiatrowego.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalPeknięcia Termiczne

Na peknięcia termiczne wpływ może mieć kilka czynników. Czynnikiem krytycznym, jaki należy wziąć pod uwagę na wczesnych etapach wyboru szkła, to fakt, czy szkło będzie ocienione czy nie. Gdy szkło jest częściowo ocienione przez wystające części budynku, jest ono chłodniejsze na krawędziach, może pojawić się naprężenie szkła, które z kolei może doprowadzić do pęknięcia termicznego.

Na obszarach, gdzie może pojawiać się problem pęknięć termicznych, należy przeprowadzić analizę pęknięć termicznych, aby stwierdzić, czy konieczna będzie obróbka cieplna (wzmacnianie termiczne lub hartowanie).

Obróbka cieplna może również okazać się konieczna ze względu na duże obciążenie wiatrowe lub wymogi przepisów dotyczących bezpieczeństwa szkła. Stopień, w jakim środkowa część szyby nagrzewa się, w dużej mierze zależy od absorpcji promieni słonecznych przez szkło, która jest różna dla różnych rodzajów szkła. Pewne dodatkowe czynniki, jakie mogą mieć wpływ na pęknięcia termiczne, wyszczególnione są poniżej:

 • Rama szyby, która styka się bezpośrednio z betonem lub innymi materiałami, które mogą ochładzać krawędź szyby
 • Nadmierne zakrycie krawędzi szyby przez ramę
 • Powłoki pochłaniające ciepło nałożone na szkło po montażu
 • Zastosowanie elementów blokujących dostęp światła wewnątrz, takich jak zasłony, kotary lub żaluzje – W przypadku zastosowania takich elementów, należy je zamontować z dala od szyby, aby umożliwić wolny przepływ powietrza przy powierzchni szkła
 • Przepływ powietrza z urządzeń grzewczych lub chłodzących musi być skierowany w kierunku przeciwnym do szyb
 • W budynkach nieogrzewanych w fazie budowy mogą wystąpić częstsze przypadki pęknięć termicznych
 • Ogólnie rzecz biorąc im większa powierzchnia krawędzi szkła, tym większe ryzyko pęknięć termicznych.
   

Potencjalne ryzyko można oszacować korzystając z komputerowej analizy obciążenia termicznego. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Technicznym firmy Guardian.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalPrążki Moire

Prążki moire to zjawisko optyczne, które może wystąpić pod postacią falistego, pomarszczonego lub okrężnego wzoru w niektórych warunkach oświetlenia. Prążki moire mogą wytworzyć się, gdy jeden półprzezroczysty przedmiot z powtarzalnym wzorem zostanie umieszczony nad drugim, i gdy te dwa elementy nie będą wyrównane.

Prążki moire to nie wady w szkle ani sitodruku – to wzór powstający w obrazie tworzonym przez ludzkie oko. Mogą być zaobserwowane, gdy wzory liniowe lub punktowe z sitodruku mają małe odstępy pomiędzy sobą i gdy drugi obraz tworzony jest przez cień fryty ceramicznej na innej powierzchni szyby ze szkła izolowanego, np. wtedy, gdy spandrel zamontujemy za szkłem z sitodrukiem.

Prążki moire mogą się również tworzyć w wyniku transmisji światła przez część szyby nie pokrytą frytą ceramiczną.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalRamki Dystansowe

W miarę poprawy wydajności powłok niskoemisyjnych w zakresie obniżania transferu ciepła na drodze powietrze-powietrze, technologia ramek dystansowych staje się sednem stałych udoskonaleń w zakresie izolacji termicznej.

Typowe komercyjne ramki dystansowe wykonywane są z formowanego aluminium wypełnionego środkiem wysuszającym, absorbującym szczątkową wilgoć wewnątrz szyby ze szkła izolacyjnego, a więc również redukującym ryzyko skraplania. Samo aluminium to materiał wytrzymały pod względem strukturalnym, lecz punkt styku aluminium ze szkłem to bardzo wydajny przewodnik ciepła, mogący podnosić możliwość pojawienia się różnić temperatur pomiędzy środkiem szyby a jej krawędziami, co może prowadzić do skraplania wilgoci i obniża ogólny współczynnik przenikania ciepła całego układu.

Ramki dystansowe dla zastosowań szklarskich
Ramki dystansowe dla zastosowań szklarskich ato niewielkie klocki z neopropenu lub innych materiałów kompatybilnych, umieszczone po każdej stronie wyrobu szklanego, aby zapewnić centrowanie szkła, utrzymać jednorodną szerokość środka uszczelniającego oraz zapobiegać nadmiernemu odkształceniu środka uszczelniającego.

Ramki dystansowe dla systemów izolacyjnych
Ramki dystansowe w systemie szklanym izolacyjnym znajdują się na obwodzie i rozdzielają dwie warstwy szkła na określoną szerokość. Ramka dystansowa może być wykonana z aluminium, stali nierdzewnej, pianki silikonowej, itd.

Ciepłe ramki dystansowe
Ta technologia to kolejna opcja poprawy właściwości termicznych, obniżenia skraplania i redukcji współczynnika przenikania ciepła w szybach ze szkła izolacyjnego. Dostępnych jest kilka rodzajów ciepłych ramek dystansowych, z których wszystkie zapewniają pewną izolację termiczną w miejscu styku metalu ze szkłem, jednocześnie oferując różne poziomy integralności strukturalnej, która może, ale nie musi, nadawać się do zastosowań komercyjnych. Ciepłe ramki dystansowe mogą znacznie obniżyć przewodnictwo cieplne w porównaniu do tradycyjnych metalowych ramek dystansowych.

Małe klocki wykonane z neopropenu lub innego kompatybilnego materiału, umieszczone ze wszystkich stron wyrobu szklanego, aby zapewnić jego centrowanie, utrzymują jednorodną szerokość środka uszczelniającego i zapobiegają nadmiernemu odkształceniu tego środka.

Insulating Glass

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalŚlady Odkształcenia (zwane również „śladami studzenia”)

Zwane również “śladami studzenia”

strain

Ślady odkształcenia to pewien geometryczny opalizujący wzór ciemnawych cieni, który może pojawić się w określonych warunkach oświetleniowych, w szczególności w obecności światła spolaryzowanego.

Zjawisko to powstaje przez naprężenia występujące lokalnie, spowodowane przez gwałtowne wychładzanie operacji obróbki cieplnej. Ślady te są charakterystyczne dla szkła poddawanego obróbce cieplnej i nie są uznawane za jego wadę.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalSpandrele

Panele szklane ukrywające konstrukcyjne element budynku, takie jak kolumny, systemy grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, okablowanie elektryczne, orurowanie, itd.

 • Spandrele znajdują się zazwyczaj pomiędzy oknami na każdej kondygnacji budynku.
 • Ściana kurtynowa i projekty zakładające szklenie strukturalne często wymagają zastosowania spandreli aby efekt końcowy stanowił zrealizowanie wizji projektanta.
 • Spandrel może być w kolorach uzupełniających lub kontrastujących do szkła okiennego.
 • Spandrel musi zostać poddany obróbce termicznej, aby uniknąć pęknięć spowodowanych obciążeniem termicznym.

Guardian dysponuje dużym doświadczeniem w zakresie zastosowania spandreli i może wesprzeć architektów i właścicieli budynków w osiągnięciu pożądanego efektu, jednocześnie obniżając ryzyko pęknięcia spowodowanego obciążeniem termicznym. 

Gdy projekt przewiduje zastosowanie szkła przeziernego o dużej transmisji światła lub niskim odbiciu, uzyskanie idealnie pasującego spandrela może być trudne. Warunki dzienne mogą mieć dramatyczny wpływ na sposób postrzegania wyglądu szkła przeziernego w połączeniu ze spandrelem. Na przykład w jasny, słoneczny dzień występuje spore odbicie światła, co może dać nam dobre warunki sprawdzania dopasowania szkła przeziernego do spandrela. Szary, pochmurny dzień może powodować większą transmisję z zewnątrz i zwiększać kontrast pomiędzy szkłem przeziernym a spandrelem.

Guardian zaleca przygotowanie i zatwierdzenie pełnowymiarowych modeli, aby wybrać jak najlepszy spandrel dla danego projektu.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalSzkło Hartowane

Szkło w pełni hartowane jest ok. cztery razy bardziej wytrzymałe niż szkło odprężone tej samej grubości i wb tej samej konfiguracji. Szczątkowa kompresja powierzchni musi być wyższa niż 10000 PSI dla szkła 6mm, zgodnie z ASTM C 1048. Skontaktuj się z Guardian aby uzyskać informacje o normach dla grubszego szkła.

W przypadku stłuczenia, szkło to rozpadnie się na względnie małe kawałki, a więc ryzyko spowodowania poważnych obrażeń ciała jest niewielkie. Typowy proces wytwarzania szkła hartowanego obejmuje podgrzanie szkła do temperatury ponad 1000 stopni F, a następnie gwałtowne ochłodzenie, aby zamknąć powierzchnie szkła w stanie kompresji, a jego rdzeń w stanie naprężenia, jak pokazano na wykresie.

Tempered Glass

Szkło hartowane często zwane jest “szkłem bezpiecznym” ponieważ spełnia wymgania różnych organizacji normatywnych. Ten typ szkła przeznaczony jest do szklenia ogólnego, jak również do szklenia zabezpieczającego, takiego jak drzwi przesuwne, drzwi antyburzowe, wejścia do budynków, kabiny wannowe i prysznicowe, wewnętrzne ścianki działowe, jak również inne rodzaje zastosowań wymagające znacznej wytrzymałości i bezpieczeństwa.

Szkła hartowanego nie można ciąć ani wiercić po hartowaniu, a wszelkie modyfikacje, takie jak szlifowanie krawędzi, piaskowanie lub wytrawianie kwasem, może powodować przedwczesne uszkodzenia szkła.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalSzkło Izolacyjne

Szkło izolacyjne, zwane również szkłem izolowanym, obejmuje jedną lub większą liczbę warstw szkła, uszczelnionych wzdłuż krawędzi i z przestrzenią powietrzną w środku, tworzących jedną szybę.

Szkło izolacyjne, często zwane “szkłem IG",” to najskuteczniejsza metoda obniżenia transferu ciepła na drodze powietrze-powietrze przez szyby. Gdy stosowane jest łącznie z powłokami niskoemisyjnymi i/lub odblaskowymi, szyby ze szkła izolacyjnego stają się skutecznym środkiem oszczędzania energii i osiągania zgodności z przepisami budowlanymi.  

Najczęstsza konfiguracja architektonicznego szkła izolacyjnego to szkło ¼”, przestrzeń powietrza ½” / szkło ¼”.

Insulating Glass

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalSzkło Laminowane

Dwie lub większa liczba warstw szkła trwale połączona ze sobą za pomocą jednej lub większej liczby międzywarstw (PVB) przy użyciu ciepła i ciśnienia.

 • Szkło i międzywarstwy mogą być w różnych barwach i grubościach, zaprojektowanych w taki sposób, aby w razie potrzeby spełniać wymagania przepisów budowlanych
 • Szkło laminowane można stłuc, ale fragmenty będą raczej przylegać do warstwy z tworzywa i będą w zasadzie nienaruszone, przez co ryzyko obrażeń ciała zostaje obniżone.
 • Szkło laminowane uważane jest za „szkło bezpieczne” i spełnia wymagania różnych organizacji normatywnych ustanawiających normy bezpieczeństwa.
 • Szkło wzmacniane termiczne i hartowane można wbudować w zestawy szkła laminowanego, aby jeszcze bardziej wzmocnić odporność na uderzenia.
 • Odporność na huragany, konieczność ochrony przed wybuchami bombowymi, tłumienie hałasów i względy bezpieczeństwa przed pociskami i włamaniami to główne zastosowania szkła laminowanego.

 

Przejdź do góry

Icon Arrow Triangle Blue VerticalSzkło Odprężone

Szkło typu „float”(często zwane “szkłem płaskim”), które nie zostało poddane wzmacnianiu ani hartowaniu, jest „szkłem odprężonym”. ”

Szkło odprężone typu „float” uzyskiwane jest w procesie kontrolowanego wychładzania, mającego na celu obniżenie naprężenia szczątkowego szkła i stanowi nieodłączny element procesu wytwarzania szkła typu „float”. Szkło odprężone można ciąć, obrabiać, wiercić, obramowywać i szlifować.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalSzkło Wzmacniane Termicznie

Szkło wzmacniane termicznie zostało poddane cyklowi podgrzewania i ochładzania i jest zazwyczaj dwa razy bardziej wytrzymałe niż szkło odprężone tej samej grubości i w tej samej konfiguracji. Szkło wzmacniane termicznie musi osiągnąć szczątkową kompresję powierzchni pomiędzy 3500 a 7500 PSI dla szkła 6mm, zgodnie z ASTM C 1048. W sprawie norm obowiązujących w przypadku grubszego szkła, skontaktuj się z Guardian.

 • Szkło wzmacniane termicznie ma większą odporność na obciążenia termiczne niż szkło odprężone, a gdy pęka, fragmenty są zazwyczaj większe niż w przypadku szkła hartowanego.
 • Szkło wzmacniane termicznie nie jest szkłem bezpiecznym w rozumieniu różnych organizacji normatywnych.
 • Szkło wzmacniane termicznie przeznaczone jest do szklenia ogólnego, gdzie wymagana jest dodatkowa odporność, aby sprostać obciążeniu wiatrowemu i termicznemu.
 • Szkło wzmacniane termicznie nie wymaga wytrzymałości szkła hartowanego i przeznaczone jest do zastosowań, które nie wymagają szkła bezpiecznego.
 • Szkła wzmacniane termicznie nie wolno ciąć ani wiercić po obróbce cieplnej, a wszelkie typu obróbki, takie jak szlifowanie krawędzi, piaskowanie lub wytrawianie kwasem może spowodować przedwczesne uszkodzenie szkła.
   

Gdy istnieje potrzeba zastosowania szkła wzmacnianego termicznie, Guardian zaleca zastosowanie szkła wzmacnianego termicznie dla zastosowań nie wymagających szkła bezpiecznego.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalWłasności Szkła

Szkło powstaje w wyniku zmieszania elementów zawierających tlenki metali, takie jak piasek (krzemionka lub dwutlenek krzemu), sody i wapienia. Po zmieszaniu ich w odpowiednich proporcjach, składniki te są podgrzewane i chłodzone w procesie kontrolowanym, aby uzyskać pożądany rodzaj szkła.

Dane techniczne szkła float

 

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalWygrzewanie

Wszystkie typy szkła „float” zawierają pewne niedoskonałości. Jednym z typów takich niedoskonałości są inkluzje siarczku niklu. Większość inkluzji jest stabilnych i nie powoduje żadnych problemów. Istnieje jednak ryzyko, że inkluzje siarczku niklu mogą spowodować spontaniczne pęknięcie szkła hartowanego bez żadnego obciążenia, w tym obciążenia termicznego.

Wygrzewanie to proces, który może wyeksponować inkluzje siarczku niklu w szkle hartowanym.

Proces polega na umieszczeniu szkła hartowanego wewnątrz specjalnej komory i podwyższeniu temperatury do ok. 2900C, aby przyspieszyć rozszerzanie siarczku niklu. Szkło zawierające inkluzje siarczku niklu w takim przypadku pęka w komorze wygrzewającej, dzięki czemu obniża się ryzyko pęknięcia szkła w terenie.

Proces wygrzewania nie jest stuprocentowo skuteczny, podwyższa koszty i niesie ze sobą ryzyko obniżenia naprężenia kompresyjnego szkła hartowanego.

Guardian oferuje wyroby z powlekanego szkła SunGuard, które można bezpiecznie poddawać procesowi wygrzewania, jeśli stwierdzi się, że proces wygrzewania jest konieczny.

Szkło wzmacniane termiczne wykazuje znacznie niższy potencjał wystąpienia spontanicznych pęknięć niż szkło hartowane. W przypadku zastosowań wymagających dodatkowej wytrzymałości ze względu na istniejące obciążenie termiczne, a szkło bezpieczne nie jest zalecane, Guardian poleca zastosowanie szkła wzmacnianego termicznie lub szkła laminowanego, aby obniżyć ryzyko spontanicznych pęknięć.

Projektanci mogą obniżać ryzyko pęknięć spowodowanych inkluzjami przez zalecanie zastosowanie szkła wzmacnianego termicznie, wygrzewania szkła lub szkła hartowanego, bądź też szkła laminowanego

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalWytyczne w Zakresie Szklenia

Wytyczne ogólne:

 • Wszystkie typy szkła architektonicznego należy wykonywać w ten sposób, aby proces szklenia był niczym nieograniczony oraz aby szkło nie było obciążone. Materiał szklarski musi pozostawać elastyczny.
 • Aby zapobiegać przedwczesnym uszkodzeniom wytwarzanego matowanego szkła na spandrele lub szkła laminowanego, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego systemu odprowadzania skroplin lub materiałów całkowicie odpychających wodę.
 • Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń na wypaczenia i wybrzuszenia szkła poddawanego obróbce cieplnej i szkła hartowanego zgodnie z normą ASTM C-1048.
   

Bardziej kompletne informacje o ogólnie przyjętych standardach branżowych można uzyskać konsultując się z „Podręcznikiem szklenia” wydanym przez Stowarzyszenie Szkła Ameryki Północnej.”

Wytyczne w zakresie szklenia konwencjonalnego:

 • Rama musi mieć odpowiednią strukturę, zdolną do utrzymania ciężaru szyby bez uginania, skręcania czy deformacji, które mogą powodować obciążenie szkła. Żaden z elementów ramy nie może wykazywać odchylenia przekraczającego 1/175. Maksymalne odchylenie pod obciążeniem może wynieść ¾”.
 • Odpowiednie klocki ustawcze, podkładki licowe, kliny i przekładki krawędziowe muszą spełniać obecne wymagania Specyfikacji ASTM D-395 i C-864 w zakresie twardości, deformacji, kompresji i zawartości polimerów.
 • Elementy ramy muszą być wolne od wszelkich barier, które mogłyby uszkodzić szkło.
 • Aby obniżyć ryzyko pęknięć termicznych, konieczne jest minimalna rozszerzalność ramy. Jeśli istnieje podwyższone ryzyko pęknięcia termicznego, należy poprosić o analizę obciążenia termicznego.
 • Jeśli ze względu na obciążenie wiatrowe, sejsmiczne lun z innych przyczyn spodziewany jest boczny ruch szkła, należy zastosować odpowiednie klocki zabezpieczające.
   

Wytyczne dotyczące silikonowego szklenia strukturalnego:

 • Pamiętaj, że szkło nie jest typowo stosowanym elementem strukturalnym. Rama podtrzymująca musi mieć odpowiednią wytrzymałość i zdolność absorbowania wszystkich obciążeń związanych z wiatrem, rozszerzalnością cieplną lub ruchem budynku.
 • Zaleca się stosowanie słupków podpierających gdy szkło ma grubość ¼” lub mniejszą, oraz we wszystkich przypadkach gdy specyfikacja dotyczy szkła izolacyjnego.
 • Powłoki przepuszczające większą ilość światła mogą mieć przetarcia na krawędziach. Szkło izolacyjne stosowane w szkleniu strukturalnym musi mieć postać szyn silikonowych.
 • Zmatowiony spandrel musi mieć zostawioną lamówkę niezmatowioną, aby zapewnić przyleganie szkła do silikonu.
 • W przypadku stosowania silikonu strukturalnego, odpowiedniość i charakterystykę silikonu pod względem przyczepności należy potwierdzić na wczesnych etapach projektowania. 
Przejdź do góry
Guardian Logo

Guardian Częstochowa Sp. z o.o.
ul. W. Korfantego 31/35
42-200 Częstochowa, Poland
Tel.: +48 34 32 39 200
Fax: +48 34 32 39 206