Home » Narzędzia i zródła » Biblioteka techniczna » Słowniczek i definicje

 

SunGuard Seek Icon       

Słowniczek terminów związanych ze szkłem

Szeroki wybór słów i wyrażeń związanych ze szkłem wraz z ich znaczeniem podany jest poniżej. 


 

 


 


Icon Arrow Triangle Blue VerticalCiepła Ramka Dystansowa

Ta technologia to kolejna opcja poprawy właściwości termicznych, obniżenia skraplania i redukcji współczynnika przenikania ciepła w szybach ze szkła izolacyjnego. Dostępnych jest kilka rodzajów ciepłych ramek dystansowych, z których wszystkie zapewniają pewną izolację termiczną w miejscu styku metalu ze szkłem, jednocześnie oferując różne poziomy integralności strukturalnej, która może, ale nie musi nadawać się do zastosowań komercyjnych. Ciepłe ramki dystansowe mogą znacznie obniżyć przewodnictwo cieplne w porównaniu do tradycyjnych metalowych ramek dystansowych.  

Insulating Glass

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalEnergia Podczerwona (długofalowa)

Energia generowana wskutek promieniowania źródła ciepła takiego jak grzejniki elektryczne, grzejniki zasilane gazem, piece z wymuszonym nawiewem. Także obiekt, który absorbuje ciepło i następnie je wypromieniowuje, produkuje energię długofalową. Gdy energia krótkofalowa pochodzącego od słońca jest zaabsorbowana i następnie wypromieniowana przez przeszklenie, to jest ona wówczas konwertowana z energii krótkofalowej w długofalową.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalEnergia Słoneczna

Promieniowanie energii słonecznej w zakresie długości fali od 300 do 4000 nm, składające się z promieniowania UV (od 300 do 380 nm), światła widzialnego (od 380 do 780 nm) oraz bliskiej podczerwieni (od 780 do 2500 nm).

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalInformacje Akustyczne

Właściwości akustyczne okien i przeszkleń można zdefiniować przy użyciu kilku parametrów, z których najczęściej stosowanym jest izolacyjność akustyczna mierzona w pasmach oktawowych o częstotliwości 125, 250, 500, 1000, 2000 i 4000 Hz. Dźwiękoizolacyjność różnych konfiguracji szklanych należy ustalić poprzez wykonanie pomiarów, a ich wyniki stanowią przewodnik określający właściwości dźwiękoizolacyjne szkła. Istnieją również jednocyfrowe współczynniki akustyczne, z których dwa najczęściej stosowane to współczynnik redukcji ważonej Rw, uwzględniający korektę dla zmiennej wrażliwości ucha ludzkiego przy różnych częstotliwościach, oraz zależny od standardowego widma akustycznego hałasu ulicznego współczynnik redukcji hałasu ulicznego RA,tr. Z powyższych współczynników utworzono obecnie jednocyfrową wielkość liczbową, która zgodnie z normą EN ISO 717-1 określa wszystkie trzy współczynniki w sposób następujący:

Rw (C;Ctr)
Gdzie Rw, zwany współczynnikiem ważonej redukcji dźwięku, uwzględnia wrażliwość ucha ludzkiego na różne częstotliwości i może być wykorzystywany do pomiaru parametrów eksploatacyjnych alternatywnych produktów.
C jest terminem przyjętym do oznaczania szumu różowego, który uwzględnia wyższe częstotliwości i jest ustalany przy pomocy równania

(Rw + C) = RA
Ctr jest terminem przyjętym do oznaczania widma akustycznego hałasu, które uwzględnia niższe częstotliwości i jest ustalane przy pomocy równania

(Rw + Ctr) = RA,tr
Aby uzyskać więcej informacji na temat izolacyjności akustycznej poszczególnych rozwiązań oraz szkieł laminowanych Guardiana o specjalnych właściwościach dźwiękoizolacyjnych, proszę zapoznać się z właściwą dokumentacją, którą można uzyskać w naszych biurach doradztwa technicznego lub od najbliższego przedstawiciela handlowego firmy Guardian.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalObciążenia Wiatrowe i Śniegowe

Obciązenia wiatrem i śniegiem są zwykle rozpatrywane i obliczone zgodnie z miejscowymi przepisami i normami, w zależności od tego, gdzie budynek jest zlokalizowany. Guardian jest w stanie określić zalecaną minimalną grubość przeszklenia, które winny ają być zainstalowane, by wytrzymać określone obciążenia. Obciążenia te muszą być określone na wczesnym etapie projektowania. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Guardian.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalPeknięcia Termiczne

Na peknięcia termiczne wpływ może mieć kilka czynników. Czynnikiem krytycznym, jaki należy wziąć pod uwagę na wczesnych etapach wyboru szkła, to fakt, czy szkło będzie ocienione czy nie. Gdy szkło jest częściowo ocienione przez wystające części budynku, jest ono chłodniejsze na krawędziach, może pojawić się naprężenie szkła, które z kolei może doprowadzić do pęknięcia termicznego.

Na obszarach, gdzie może pojawiać się problem pęknięć termicznych, należy przeprowadzić analizę pęknięć termicznych, aby stwierdzić, czy konieczna będzie obróbka cieplna (wzmacnianie termiczne lub hartowanie).

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalPowłoki Niskoemisyjne

Powłoki niskoemisyjne charakteryzują się neutralnym wyglądem. Ograniczają one straty ciepła przez przeszklenie poprzez odbicie długofalowej energii podczerwonej (ciepła) i tym samym obniżają wartość współczynnika przenikalności cieplnej U oraz poprawiają efektywność wykorzystania energii.

Współcześnie nanoszone metodą magnetronową powłoki niskoemisyjne są wielowarstwowe. Ich złożony układ warstw zaprojektowano tak, aby zapewnić wysoki poziom transmisji światła oraz niski poziom jego odbicia i jednocześnie ograniczać przepływ i straty ciepła przez przeszklenie.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalPrążki Moire

Prążki moire to zjawisko optyczne, które może wystąpić pod postacią falistego, pomarszczonego lub okrężnego wzoru w niektórych warunkach oświetlenia. Prążki moire mogą wytworzyć się, gdy jeden półprzezroczysty przedmiot z powtarzalnym wzorem zostanie umieszczony nad drugim, i gdy te dwa elementy nie będą wyrównane.

Mogą być zaobserwowane, gdy wzory liniowe lub punktowe z sitodruku mają małe odstępy pomiędzy sobą i gdy drugi obraz tworzony jest przez cień fryty ceramicznej na innej powierzchni szyby ze szkła izolowanego, np. wtedy, gdy spandrel zamontujemy za szkłem z sitodrukiem.

Prążki moire mogą się również tworzyć w wyniku transmisji światła przez część szyby nie pokrytą frytą ceramiczną.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalPromieniowanie Ultrafioletowe

Światło ultrafioletowe jest promieniowaniem energii słonecznej w zakresie długości fal od 300 do 380 nm.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalPrzeszklenia Spektralnie Selektywne

Przeszklenia spektralnie selektywne to wysokozaawansowane przeszklenia, które wpuszczają do pomieszczenia maksymalną ilość światła dziennego i jednocześnie maksymalnie ograniczają zyski energii cieplnej pochodzącej z promieniowania słonecznego.

Dzięki kontroli przepływu energii słonecznej latem, redukcji strat ciepła zimą oraz ograniczonemu wykorzystaniu sztucznego oświetlenia ze względu na maksymalny udział światła dziennego, przeszklenia spektralnie selektywne znacząco obniżają zużycie energii w budynku.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalPyrolityczne Szkło Niskoemisyjne

Szkło posiadające powłokę niskoemisyjną nakładaną w wysokich temperaturach i wypalaną na powierzchni szkła podczas procesu produkcyjnego szkła typu „float”.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalRamki Dystansowe

Ramka dystansowa trwale utrzymuje odstęp między szybami i ma wpływ na właściwości termoizolacyjne przeszklenia. Standardowo stosowano ramkę dystansową z aluminium, obecnie coraz częściej jest ona zastępowana systemami o niższej przewodności cieplnej.

 

Insulating Glass

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalSelektywność

Wskaźnik selektywności oznacza stosunek między całkowitą przepuszczalnością energii a przepuszczalnością światła dla danego przeszklenia.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalSpandrele

Panele szklane ukrywające konstrukcyjne element budynku, takie jak kolumny, systemy grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, okablowanie elektryczne, orurowanie, itd. Spandrele znajdują się zazwyczaj pomiędzy oknami na każdej kondygnacji budynku.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalSuche Przeszklenie

Susze przeszklenie to metoda zabezpieczania szkła w ramie za pomocą suchej uszczelki sprężystej.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalŚwiatło Widzialne

Promieniowanie energii słonecznej w zakresie długości fal od 380 nm do 780 nm.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalSzkło Barwione

Szkło kolorowane, redukujące zarówno transmisję światła widzialnego, jak i promieniowanie.

Szkło barwione prawie zawsze wymaga obróbki cieplnej, aby obniżyć ryzyko naprężeń termicznych i pęknięć i ma tendencję do wypromieniowywania pochłoniętego ciepła.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalSzkło Chroniące przed Promieniowaniem Słonecznym

Szkło barwione i/lub powlekane, redukujące ilość ciepła słonecznego transmitowanego przez przeszklenie.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalSzkło Hartowane

Szkło w pełni hartowane jest ok. cztery razy bardziej wytrzymałe niż szkło odprężone tej samej grubości i wb tej samej konfiguracji, zgodnie z ASTM C 1048.

W przypadku stłuczenia, szkło to rozpadnie się na względnie małe kawałki, a więc ryzyko spowodowania poważnych obrażeń ciała jest niewielkie. Typowy proces wytwarzania szkła hartowanego obejmuje podgrzanie szkła do temperatury ponad 1000 stopni F, a następnie gwałtowne ochłodzenie, aby zamknąć powierzchnie szkła w stanie kompresji, a jego rdzeń w stanie naprężenia, jak pokazano na wykresie.

Szkło hartowane często zwane jest “szkłem bezpiecznym”ponieważ spełnia wymgania różnych organizacji normatywnych. Ten typ szkła przeznaczony jest do szklenia ogólnego, jak również do szklenia zabezpieczającego, takiego jak drzwi przesuwne, drzwi antyburzowe, wejścia do budynków, kabiny wannowe i prysznicowe, wewnętrzne ścianki działowe, jak również inne rodzaje zastosowań wymagające znacznej wytrzymałości i bezpieczeństwa.

Szkła hartowanego nie można ciąć ani wiercić po hartowaniu, a wszelkie modyfikacje, takie jak szlifowanie krawędzi, piaskowanie lub wytrawianie kwasem, może powodować przedwczesne uszkodzenia szkła.

Tempered Glass

v
Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalSzkło Izolacyjne

Szkło izolacyjne, (zwane również szkłem izolowanym) obejmuje jedną lub większą liczbę warstw szkła, uszczelnionych wzdłuż krawędzi i z przestrzenią powietrzną w środku, tworzących jedną szybę.  

Szkło izolacyjne, często zwane “szkłem IG”,” to najskuteczniejsza metoda obniżenia transferu ciepła na drodze powietrze-powietrze przez szyby. Gdy stosowane jest łącznie z powłokami niskoemisyjnymi i/lub odblaskowymi, szyby ze szkła izolacyjnego stają się skutecznym środkiem oszczędzania energii i osiągania zgodności z przepisami budowlanymi. 

 

Insulating Glass

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalSzkło Laminowane
 

Szkło laminowane składa się z dwóch lub większej ilości szyb na stałe połączonych ze sobą przy użyciu conajmniej jednej warstwy pośredniej, specjalnej folii wykonanej z poliwunylobutyralu (PVB), w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury. Szkło oraz folia PVB mogą być różnorodne pod względem kolorystyki oraz grubości i zaprojektowane tak, aby spełniać odpowiednie normy i wymagania przepisów budowlanych. W przypadku, gdy szkło laminowane ulegnie stłuczeniu podczas użytkowania, jego fragmenty będą wykazywać tendencję do przylegania do warstwy pośredniej (folii PVB), w znacznej mierze nie zmieniając swojego położenia, zmniejszając w ten sposób ryzyko pokaleczenia. Szkło laminowane uważa się za „bezpieczne”, ponieważ spełnia ono wymagania różnych europejskich przepisów i norm budowlanych. By jeszcze bardziej zwiększyć odporność szyb laminowanych na uderzenia, do ich budowy można wykorzystać szkło hartowane lub wzmacniane termicznie. Szkło laminowane zapewnia również ochronę przed skutkami eksplozji ładunków wybuchowych, izolację akustyczną oraz może pełnić funkcję kuloodporną oraz zabezpieczającą przed włamaniem.

SGEU-PO pics laminated

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalSzkło Monolityczne

Jednym okienku.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalSzkło Odprężone

Szkło odprężone (to szkło typu float nie poddane procesowi hartowania lub wzmacniania termicznego. Odprężanie stanowi nieodłączny element procesu produkcji szkła typu float i polega na jego kontrolowanym chłodzeniu, w celu zapobieżenia ewentualnemu powstaniu naprężeń szczątkowych. Szkło odprężone nadaje się do cięcia, obróbki mechanicznej, wiercenia, krawędziowania i polerowania.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalSzkło Wzmacniane Termicznie

Szkło wzmacniane termicznie produkowane jest w procesie nagrzewania oraz chłodzenia odprężonego szkła float i jest zasadniczo dwukrotnie bardziej wytrzymałe niż szkło odprężone o tej samej grubości i konfiguracji. Szkło wzmacniane termicznie musi spełniać wszelkie wymagania normy EN 1863: część 1 i 2. Charakteryzuje się ono większą odpornością na obciążenia termiczne niż szkło odprężone, a gdy w trakcie eksploatacji ulegnie stłuczeniu, jego odłamki będą większe niż w przypadku stłuczenia szkła hartowanego. Szkło wzmacniane termicznie nie jest bezpiecznym produktem szklanym w rozumieniu europejskich przepisów i norm budowlanych. Ten rodzaj szkła jest stosowany do przeszkleń ogólnego przeznaczenia, które muszą być dodatkowo wytrzymałe, by stawić opór obciążeniu wiatrowemu i naprężeniom cieplnym. Nie musi mieć ono wytrzymałości szkła hartowanego, ponieważ jest ono przeznaczone do zastosowań niekoniecznie wymagających bezpiecznego produktu szklanego. Szkło wzmacniane termicznie nie może być następnie poddawane procesom cięcia lub wiercenia i jakiekolwiek operacje szlifowania krawędzi, piaskowania czy też wytrawiania kwasem będą zmniejszać jego wytrzymałość i prowadzić do zniszczenia szkła.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalSzkło z Napylanymi Powłokami Niskoemisyjnymi

Szkło wyposażone w powłokę niskoemisyjną nakładane po procesie produkcyjnym. Szkło umieszczane jest w komorze próżniowej, gdzie zjonizowany gaz bombarduje jonami powierzchnię serii katod metalowych. Atomy wybranego metalu ulegają odparowaniu, a następnie nakładane są warstwami, tworząc cienki film na powierzchni szkła.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalTransmisja Promieniowania Ultrafioletowego

Procent energii w zakresie promieniowania ultrafioletowego, która jest bezpośrednio przepuszczana przez przeszklenie. Długotrwała ekspozycja na światło ultrafioletowe może prowadzić do płowienia tkanin, pogorszenia jakości tworzyw sztucznych oraz zmian w wyglądzie wielu rodzajów drewna. SunGuard zapewnia rozwiązania, które zminimalizują skutki długotrwałej ekspozycji na światło ultrafioletowe. 

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalTypy Krawędzi Szyb

Stan krawędzi skończonych wyrobów ze szkła architektonicznego może mieć wpływ na długofalowe funkcjonowanie szklenia.

Poniższa tabela ma na celu wspomóc projektantów w zrozumieniu procesów wytwórczych oraz typowych zastosowań szkła architektonicznego.  

Glass Edge Types

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalWskaźnik Oddawania Barw

Wskaźnik oddawania barw jest to parametr opisujący zmianę kolorów przedmiotów widzianych po drugiej stronie przeszklenia w porównaniu do obiektów widzianych w świetle dziennym bez przeszklenia. Mieści się on w przedziale od 1 do 100.

Przykładowo, niska wartość wskaźnika oddawania barw oznacza, że kolory obiektów widzianych przez przeszklenie wydają się wyblakłe, podczas gdy wysoka jego wartość świadczy o tym, że barwy obiektów będą żywe i naturalne.

W szkle komercyjnym, wskaźnik oddawania barw określa efekt, jaki ma konkretna konfiguracja szklenia na wygląd przedmiotów oglądanych przez szybę.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalWspółczynnik Zacienienia

Wartość ta służy do obliczeń zapotrzebowania na energię chłodzenia budynku i jest określana również jako Shading Coefficient. Całkowity współczynnik zacienienia wyznacza się przez porównanie całkowitego współczynnika przenikalności energii (wartości g) danego przeszklenia do całkowitego współczynnika przenikalności energii bezbarwnego szkła float bez powłoki funkcyjnej, o grubości 3-4mm, dla którego wartość g wynosi 0.87. z czynnika słonecznego (całkowita przepuszczalność) szkła przedmiot i następnie dzielono przez wartość współczynnika przepuszczalności energii słonecznej (całkowity) o grubości 3 mm jasnego szkła float (gT ÷ 0,87).

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalWygrzewanie

Wygrzewanie to proces, który może wyeksponować inkluzje siarczku niklu w szkle hartowanym.

Proces polega na umieszczeniu szkła hartowanego wewnątrz specjalnej komory i podwyższeniu temperatury do ok. 2900C, aby przyspieszyć rozszerzanie siarczku niklu. Szkło zawierające inkluzje siarczku niklu w takim przypadku pęka w komorze wygrzewającej, dzięki czemu obniża się ryzyko pęknięcia szkła w terenie.

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalWzór

Chodzi tu o zjawisko iryzacji w szkle hartowanym termicznie występujące na skutek wewnętrznego rozkładu naprężeń w każdej szybie. Możliwe i nieuniknione jest obserwowanie ciemnych różnobarwnych pierścieni lub pasków w zależności od kąta spojrzenia w spolaryzowanym świetle

Przejdź do góry


Icon Arrow Triangle Blue VerticalWspółczynnik Przenikalności Cieplnej U (wartość U)

Zwany również “wartością U”.

Miara zysków lub strat ciepła przez przeszklenie, spowodowanych różnicą pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną temperaturą powietrza. Im niższa wartość współczynnika przenikalności ciepła U, tym lepsze właściwości termoizolacyjne przeszklenia.

Przejdź do góry
Guardian Logo

Guardian Częstochowa Sp. z o.o.
ul. W. Korfantego 31/35
42-200 Częstochowa, Poland
Tel.: +48 34 32 39 200
Fax: +48 34 32 39 206