Home » Narzędzia i zródła » Resources » FAQ

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 

 1. Co to jest szkło niskoemisyjne low-E? Ile rodzajów szkła niskoemisyjnego obecnych jest na rynku? Czy każde szkło niskoemisyjne jest takie samo?
 2. Pewne powłoki dostępne na rynku instalowane są na pozycji #2, a inne na pozycji #3 przeszklenia. Na której powierzchni należy umieścić powłokę, aby uzyskać najlepsze parametry słoneczne?
 3. Jaka jest różnica pomiędzy szkłem wzmacnianym termicznie a hartowanym? W jaki sposób określić, które z nich powinno zostać zastosowane na obiekcie?
 4. Jakie są najważniejsze parametry uwzględniane podczas dokonywania wyboru szkła na projekt?
 5. Co to jest współczynnik przenikalności cieplnej U?
 6. Co to jest współczynnik zacienienia?
 7. Jaki rodzaj gazu powinno się stosować w szybie zespolonej: powietrze czy argon?
 8. Jak zamówić próbki szkła Guardian’a?
 9. Jaka jest dostępność produktów Guardian’a? Jakie są terminy dostaw?
 10. Czy Guardian produkuje szkło laminowane? Czy jest ono dostępne z naniesionymi powłokami niskoemisyjnymi lub SunGuard?
 11. Czym są fale od rolek?
 12. Co to jest wzór naprężeń?
 13. Czy Guardian produkuje spandrele? W jaki sposób upewnić się, że spandrel i szkło przezierne pasują do siebie pod względem wizualnym?
 14. Czy Guardian produkuje szkło przeciwpożarowe?
 15. Ile kosztuje szkło Guardiana?

 

 1. Co to jest szkło niskoemisyjne low-E? Ile rodzajów szkła niskoemisyjnego obecnych jest na rynku? Czy każde szkło niskoemisyjne jest takie samo?

  Skrót “low-E” odnosi się do szkła z powłoką niskoemisyjną naniesioną na jedną powierzchnię. Powłoka ta zaprojektowana jest w taki sposób, aby odbijać długofalowe promieniowanie podczerwone (ciepło) z powrotem do pomieszczenia, dzięki czemu poprawia współczynnik przenikalności cieplnej oraz efektywność energetyczną przeszklenia. Szkło niskoemisyjne charakteryzuje się neutralnym wyglądem, dzięki czemu jest szeroko stosowane zarówno w budownictwie komercyjnym, jak i mieszkaniowym. 

  Niskoemisyjna powłoka ClimaGuard napylana jest na szkło w tzw. procesie magnetronowym, podczas którego na jedną powierzchnię szkła napyla się kolejno kilka cienkich  warstw różnych związków metali. Niskoemisyjne szkła Guardiana dostępne są również w wersji przeznaczonej do hartowania. Na rynku obecne są także inne szkła niskoemisyjne, które zazwyczaj różnią się od siebie wyglądem. 

  Przejdź do góry
 2. Pewne powłoki dostępne na rynku instalowane są na pozycji #2, a inne na pozycji #3 przeszklenia. Na której powierzchni należy umieścić powłokę, aby uzyskać najlepsze parametry słoneczne?

  Typowe powłoki termoizolacyjne umieszcza się na pozycji #3 przeszklenia, aby uzyskać najbardziej wydajne odbicie energii cieplnej z powrotem do pomieszczenia. W przypadku budynków komercyjnych, gdzie koszty klimatyzacji mogą być bardzo wysokie, szczególnie istotna jest redukcja zysków energii pochodzących z promieniowana słonecznego. Dlatego powłoki pełniące funkcje przeciwsłoneczne umieszcza się na pozycji #2 szyby zespolonej.

  Przejdź do góry
 3. Jaka jest różnica pomiędzy szkłem wzmacnianym termicznie a hartowanym? W jaki sposób określić, które z nich powinno zostać zastosowane na obiekcie?

  Szkło wzmacniane termicznie i szkło hartowane produkowane są podczas bardzo podobnego procesu, z wykorzystaniem tego samego rodzaju urządzeń stosowanych do obróbki cieplnej.  Jedyną różnicą w procesie produkcyjnym jest wytworzenie różnych poziomów naprężeń w gotowym produkcie.  W wyniku tego, szkło hartowane pęka na małe, zasadniczo nie powodujące zranienia fragmenty i dzięki temu uznawane jest za szkło bezpieczne.  Szkło wzmacniane termicznie pęka na duże kawałki, podobnie do szkła odprężonego i nie jest uznawane za szkło bezpieczne, chyba że jest laminowane. 
  Szkło wzmacniane termicznie może być stosowane wszędzie tam, gdzie nie wymaga się szkła bezpiecznego.

  Zarówno szkła wzmacniane termicznie, jak i hartowane są bardziej odporne na naprężenia termiczne w porównaniu do szkła odprężonego. Jednakże, w przeciwieństwie do szkła odprężonego, nie mogą być poddawane procesom cięcia czy wywiercania otworów po procesie produkcji, a wszelkie obróbki takie jak tępienie, szlifowanie krawędzi, piaskowanie czy obróbka kwasem prowadzą do osłabienia szkła i w konsekwencji do jego zniszczenia.

  Przejdź do góry
 4. Jakie są najważniejsze parametry uwzględniane podczas dokonywania wyboru szkła na projekt?

  Specyfikacja szkła może być procesem długim i złożonym. Rozpoczyna się od określenia przez projektanta czy architekta wymagań dotyczących zewnętrznej estetyki, transmisji światła oraz parametrów energetycznych przeszklenia z uwzględnieniem lokalnych regulacji budowlanych.

  Aby ułatwić porównanie szkieł architektonicznych SunGuard zastosowanych na różnych projektach, Guardian opracował  narzędzie porównujące parametry produktów . W celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Guardian.  

  Przejdź do góry
 5. Co to jest współczynnik przenikalności cieplnej U?

  Współczynnik przenikalności cieplnej U jest miarą przepływu ciepła przez przeszklenie i wyrażony jest w W/m2K.  Im niższy współczynnik przenikalności cieplnej, tym mniejsze straty ciepła na zewnątrz budynku i wyższe oszczędności kosztów energii. Współczynnik przenikalności cieplnej U przeszklenia  zgodnie z normą wyznaczany jest tylko dla jego centralnej części i nie ujmuje wszelkich strat ciepła, które występują na obwodzie szyby zespolonej, np. przez ramkę dystansową.

  Przejdź do góry
 6. Co to jest współczynnik zacienienia?

  Jest to stosunek całkowitego współczynnika przenikalności energii (wartości g) danego przeszklenia do całkowitego współczynnika przenikalności energii bezbarwnego szkła float o grubości 3mm (g=0.87). Im niższy jest współczynnik zacienienia, tym mniejsza jest ilość energii słonecznej przepuszczanej do wewnątrz. Jest to bardzo istotny parametr z punktu widzenia obliczeń zapotrzebowania na energię służącą do chłodzenia budynku. Pokazuje on zdolność do ochrony przeciwsłonecznej danego przeszklenia względem skuteczności zwykłego niepowlekanego szkła.

  Przejdź do góry
 7. Jaki rodzaj gazu powinno się stosować w szybie zespolonej: powietrze czy argon?

  Wybór rodzaju gazu do wypełnienia szyby zespolonej zazwyczaj determinowany jest wymaganiami dotyczącymi współczynnika przenikania ciepła dla każdego projektu. W Południowej Europie wystarczające może być zastosowanie szyb zespolonych wypełnionych powietrzem, natomiast w Europie Północnej i Środkowej w celu zminimalizowania strat ciepła przez przeszklenie, szczególnie w okresie zimowym,  najczęściej stosuje się argon.  Lokalne Regulacje zazwyczaj dyktują wymagany poziom termoizolacji. 

  Przejdź do góry
 8. Jak zamówić próbki szkła Guardian’a?

  Próbki szkła SunGuard o wymiarach około 290mm x 210mm można otrzymać w lokalnym biurze Guardiana lub zamówić na stronie internetowej wypełniając Formularz Zamówienia.

  Przejdź do góry
 9. Jaka jest dostępność produktów Guardian’a? Jakie są terminy dostaw?

  Produkty SunGuard Advanced Architectural Glass oferują największy zakres hartowalnych szkieł miękkopowłokowych. Produkty te mogą być przetwarzane przez jednego z certyfikowanych przetwórców, umiejscowionego w pobliżu projektu, dzięki czemu znacznie skraca się czas dostaw szkła zarówno na nowe projekty, jak i na wymianę uszkodzonego szkła w budynkach już istniejących. 

  Przejdź do góry
 10. Czy Guardian produkuje szkło laminowane? Czy jest ono dostępne z naniesionymi powłokami niskoemisyjnymi lub SunGuard?

  Guardian produkuje laminowane szkło architektoniczne w różnych grubościach i rozmiarach, a większość produktów SunGuard może być laminowana po napyleniu powłoki przez niezależnego przetwórcę. W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Guardiana. 

  Przejdź do góry
 11. Czym są fale od rolek?

  Aby być pewnym poprawnych właściwości szkła hartowanego czy wzmacnianego termicznie, podczas produkcji musi być ono podgrzane powyżej temperatury mięknienia. Proces ten zazwyczaj zachodzi w horyzontalnym piecu hartowniczym, gdzie szkło transportowane jest za pomocą rolek. Kiedy temperatura szkła przekroczy 650°C staje się ono giętkie i podczas oscylacyjnego przemieszczania na etapie grzania zatrzymuje się ono chwilowo przy każdej zmianie kierunku. W tym właśnie momencie szkło lekko wygina się pomiędzy rolkami i w rezulatacie powstaje delikatne odchylenie od płaskości, które widoczne jest pod ostrym kątem w odbiciu jako falistość, tzw. fale od rolek.  Zjawisko to jest nieuniknione i nawet jeśli przetwórcy szkła próbują je zminimalizować, to jest ono nieodłączną częścią procesu hartowania czy wzmacniania termicznego.  

  Przejdź do góry
 12. Co to jest wzór naprężeń?

  Wzór naprężeń odnosi się do opalizacji przypominających figury geometryczne lub regularnych ciemnych cieni, które widoczne są przy określonych warunkach nasłonecznienia, szczególnie w obecności światła spolaryzowanego. Stosując techniczną nomenklaturę zjawisko to nazywamy „anizotropią”. Przyczyną tego zjawiska są miejscowe naprężenia wywołane nagłym schłodzeniem szkła podczas procesu hartowania lub wzmacniania termicznego. Anizotropia nie jest uważana za wadę. 

  Przejdź do góry
 13. Czy Guardian produkuje spandrele? W jaki sposób upewnić się, że spandrel i szkło przezierne pasują do siebie pod względem wizualnym?

  Guardian nie jest producentem spandreli, jednakże oferujemy pomoc przy wyborze optymalnego rozwiązania podczas projektowania spandreli.
  W projektach, w których duże powierzchnie są przeszklone tj. ściany osłonowe i systemy strukturalne, spandrele są często stosowane. Pod względem kolorystycznym spandrele mogą być dobrane w taki sposób, aby stanowić uzupełnienie szklenia przeziernego. Wówczas oglądając fasadę z zewnątrz budynku nie obserwuje się znacznych różnic między spandrelami a częścią przezierną. Alternatywnie kolor spandrelua może kontrastować z wyglądem zastosowanego szkła.  Aby uniknąć pękania spandreli pod wpływem naprężeń termicznych, należy je poddać hartowaniu lub wzmacnianiu termicznemu. 

  Dokładne dobranie koloru pomiędzy spandrelem a szkłem przeziernym, gdy charakteryzuje się ono wysokim współczynnikiem transmisji lub niskim współczynnikiem odbicia, może być bardzo trudne. Stopień podobieństwa kolorystyki i wyglądu w ogromnym stopniu zależy od następujących czynników: transmisji światła, pory dnia, warunków pogodowych oraz wewnętrznego oświetlenia i zacienienia.

  Ogólnie, szkło charakteryzujące się wysoką transmisją lepiej wygląda z kontrastującymi spandrelami. Natomiast do szkła o niskiej transmisji światła i wysokim odbiciu światła dużo łatwiej jest dobrać spandrel zbliżony wyglądem. Dla potwierdzenia najbardziej pożądanej opcji spandrela w przypadku danego projektu Guardian zaleca przygotowanie i zatwierdzenie pełnowymiarowej makiety zewnętrznej. 

  Przejdź do góry
 14. Czy Guardian produkuje szkło przeciwpożarowe?

  Guardian nie jest producentem szkła przeciwpożarowego.

  Przejdź do góry
 15. Ile kosztuje szkło Guardiana?

  Guardian jest producentem szkła bazowego, który na terenie całej Europy dysponuje liniami wytwarzającymi szkła float oraz szkła laminowane, posiada również urządzenia magnetronowe (tzw. coatery) służące do produkcji szkła powlekanego. Nasze produkty dostarczamy bezpośrednio do niezależnych przetwórców, którzy przetwarzają je i wysyłają do swoich odbiorców. W celu uzyskania dodatkowych informacji I i sporządzenia kosztorysu należy skontaktować się z najbliższym przetwórcą szkła SunGuard.

 

Masz problem ze znalezieniem interesujących Cię informacji? Skontaktuj się z nami.

Guardian Logo

Guardian Częstochowa Sp. z o.o.
ul. W. Korfantego 31/35
42-200 Częstochowa, Poland
Tel.: +48 34 32 39 200
Fax: +48 34 32 39 206