Home » Warunki użytkowania strony

Warunki użytkowania strony

Witamy w naszej witrynie. Prosimy o zapoznanie się z naszymi Warunkami Użytkowania stanowiącymi wiążącą umową licencyjną, której podlega korzystanie z niniejszej strony („Umowa”). Pozostawanie w naszej witrynie, lub powrót na nią, są równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy w zamian za prawo dostępu do zamieszczonej przez nas, darmowej zawartości. W przypadku braku zgody na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, po zapoznaniu się z jej zawartością, witrynę należy opuścić.

1. Odpowiedzialne zachowanie. Wyraża Pan(i) zgodę na odpowiedzialne zachowanie w czasie przebywania w naszej witrynie i traktowanie pozostałych gości z szacunkiem.

2. Ograniczone pozwolenie / prawa autorskie oraz prawne ograniczenia własności intelektualnej. Z wyłączeniem domeny publicznej, zawartość niniejszej strony jest chroniona przez prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie Stanów Zjednoczonych. Niniejszym zezwala się Panu(i) (bez zasad wyłączności) na korzystanie z materiałów zamieszczonych w niniejszej witrynie („Zawartość”) w czasie odwiedzania naszej strony internetowej, w tym na, jeśli istnieje taka możliwość, wysłanie pocztą elektroniczną pojedynczych tekstów do przyjaciół bezpośrednio z tej witryny. Dodatkowo, ma Pan(i) ograniczone prawo do drukowania kopii dowolnej Zawartości opublikowanej w niniejszej witrynie wyłącznie do osobistego użytku. Wszelkie inne prawa są zastrzeżone. Elektroniczne kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, lub wyświetlanie zawartości niniejszej witryny jest zabronione za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne do obejrzenia Zawartości podczas odwiedzania naszej strony Nie wolno dokonywać zmian w Zawartości, ani usuwać przypisów autorskich, ani uwag dotyczących praw autorskich, oraz nie wolno wykorzystywać Zawartości w celach komercyjnych. Wykorzystanie wszelkich znaków handlowych jako tzw. identyfikatorów meta w innych witrynach jest również surowo zabronione. Nie wolno wyświetlać strony w ramkach (ani żadnej Zawartości poprzez łącza szeregowe) bez naszej wyraźniej, pisemnej, zgody. Wszelkie tego rodzaju prośby należy kierować na adres elektroniczny info@guardian.com. Jednakże, bez naszej pisemnej zgody, można stworzyć zwykłe łącza do naszej witryny.

3. Łącza. W celu wprowadzenia ułatwień dla gości, możemy z naszej witryny udostępniać inne łącza. Nie posiadamy kontroli nad witrynami, do których zapewniamy dostęp, w związku z czym nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość. Łącza nie są zamieszczone po to, by sugerować sponsoring, współpracę czy poparcie dla tych witryn. Jeśli Pana(i) zdaniem zamieściliśmy łącze do witryny, która zawiera niestosowną lub nielegalną treść, udostępnia narzędzia dla tzw. „hakerów” lub inne narzędzia niezgodne z prawem, prosimy o poinformowanie nas o tym, abyśmy mogli ocenić czy (wedle naszego uznania) łącze takie winno być usunięte.

4. ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO GWARANCJI. WYRAŻA PAN(I) ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ NA WŁASNE RYZYKO. NIE ISTNIEJE ŻADNA GWARANCJA NA TO, ŻE DOSTĘP DO, LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ WITRYNY, NIE ZOSTANIE ZAKŁÓCONE LUB POZBAWIONE BĘDZIE BŁĘDÓW; LUB, ŻE KORZYSTANIE Z NIEJ PRZYNIESIE JAKIKOLWIEK KONKRETNY EFEKT. NINIEJSZA WITRYNA JEST DOSTĘPNA „TAKA, JAKĄ JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, JEDNOZNACZNYCH, LUB DOMNIEMANYCH, JAK RÓWNIEŻ, LECZ NIE WYŁĄCZNIE BEZ GWARANCJI DO TYTUŁU WŁASNOŚCI LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO UŻYTKU, NIENARUSZALNOŚCI PRAW LUB INNYCH OPRÓCZ TYCH, KTÓRE SĄ CZĘŚCIĄ UMOWY I NIE MOGĄ BYĆ Z NIEJ WYŁĄCZONE, OGRANICZONE, LUB ZMODYFIKOWANE W ŚWIETLE PRAW, KTÓRYM UMOWA NINIEJSZA PODLEGA. ANI MY, ANI ŻADNA INNA OSOBA, ANI JAKIKOLWIEK PODMIOT GOSPODARCZY UDOSTĘPNIAJĄCY ZAWARTOŚĆ NINIEJSZEJ WITRYNY NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, ANI WTÓRNE SZKODY.

5. Modyfikacje / rozwiązanie umowy. Nasi pracownicy nie są upoważnieni do wprowadzania zmian w warunkach niniejszej Umowy. Wyraża Pan(i) zgodę na to, że możemy zmieniać warunki niniejszej Umowy (lub przerwać działalność niniejszej witryny) wedle naszego uznania, bez wcześniejszego poinformowania oraz z tym, że Pana(i) prawo dostępu do witryny jest uzależnione od wyrażenia przez Pana(ią) stałej zgody na przestrzeganie aktualnie obowiązujących Zasad i warunków korzystania. Witrynę tę należy w związku z tym często odwiedzać.

6. Jurysdykcja. Warunki użytkowania podlegają prawom obowiązującym w stanie Michigan, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej poza przypadkami, kiedy są one niezgodne z obowiązującymi przepisami Zastrzegamy sobie prawo do dodawania, usuwania i zmieniania dowolnych lub wszystkich zapisów Warunków użytkowania w dowolnym czasie, z lub bez uprzedzenia.

    
Cronauer Beratung Planung Munich
Neutral 67
Guardian Logo

Guardian Częstochowa Sp. z o.o.
ul. W. Korfantego 31/35
42-200 Częstochowa, Poland
Tel.: +48 34 32 39 200
Fax: +48 34 32 39 206