Home » Polityka ochrony prywatności

Polityka ochrony prywatności

Guardian traktuje ochronę prywatności internetowej bardzo poważnie. Pomimo tego, że gromadzimy informacje dotyczące osób odwiedzających nasze witryny, ilość i rodzaj uzyskanych informacji zależy od tego, w jaki sposób nasz serwis jest wykorzystywany. Wszelkie informacje umożliwiające ustalenie tożsamości podane przez Pana(nią) będą traktowane z największym poszanowaniem Pana(i) prywatności.

 

Zwykłe użytkowanie witryny

Podczas odwiedzania witryny Guardian, możemy gromadzić i przechowywać informacje o Pana(i) wizycie na zasadzie anonimowego użytkownika. Informacje mogą zawierać nazwę Pana(i) dostarczyciela usług internetowych, witrynę, z której trafił(a) Pan(i) do nas, strony, które Pan(i) obejrzał(a), czas poświęcony na odwiedzenie naszej witryny, oraz datę i godzinę wysłania przez Pana(nią) poleceń.

Wykorzystujemy zebrane informacje w celu opracowywania statystyk i przeprowadzania badań aktywności witryny po to, by był Pan(i) w stanie jeszcze lepiej skorzystać ze swoich wizyt. Podczas zwykłych wizyt nie zbieramy, ani nie przechowujemy informacji umożliwiających ustalenie tożsamości, takich jak Pana(i) imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu czy numer ubezpieczenia socjalnego.

 

Informacje związane z korzystaniem ze strony internetowej

Firma Guardian, by obsłużyć zapytanie o przesłanie ulotek produktowych, wniosek o subskrypcję newslettera, złożone zamówienie, śledzenie zamówienia, przesłane CV lub w ramach korespondencji z jednym z naszych oddziałów, będzie niekiedy potrzebowała Twoich danych osobowych. W momencie składania stosownego zapytania, zostaniesz o takie dane poproszony (tj. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres email, typ zapytania, itp.). Tego typu informacje będą gromadzone i przechowywane w odpowiedni sposób i zostaną użyte na potrzeby Twojego zapytania. Informacje te podaje się dobrowolnie, lecz ich nieudzielenie może spowodować, że nie będziemy w stanie obsłużyć danego zapytania. Jeżeli w ramach przekazywanych informacji nie chcesz, abyśmy się z Tobą w przyszłości kontaktowali, wówczas uszanujemy Twoje prawo do prywatności. Informacje, jakie przekazujesz firmie Guardian, służą poprawie usług świadczonych Tobie i innym osobom odwiedzającym naszą stronę. Tego typu informacje nie będą przekazywane poza firmę Guardian ani jej spółki zależne i spokrewnione.

W przypadku przekazania informacji zawierających dane osobowe, należy pamiętać, że wyrażasz tym samym zgodę na to, że firma Guardian, jej spółki zależne lub spokrewnione, uzyskują dostęp, przechowują i korzystają z takich danych w dowolnym kraju, w którym firma prowadzi działalność. Pod warunkiem uzyskania Twojej stosownej zgody, w miarę potrzeby firma Guardian może wykorzystywać przekazywane jej dane osobowe dla celów związanych z prowadzoną działalnością, włączając w to, lecz nie ograniczając się do sporządzania danych statystycznych, prowadzenia badań marketingowych, doskonalenia produktów i usług, przesyłania ankiet, informowania o nowych produktach oraz w związku z dowolnymi zmianami w ramach Guardian mogącymi mieć na Ciebie wpływ.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo do: uzyskania dostępu do swoich danych; potwierdzenia, czy dotyczące Ciebie dane są przetwarzane oraz informacji na temat celu ich przetwarzania; uzyskania informacji o kategorii konkretnych danych oraz odbiorców danych lub kategorii odbiorców, którym dane są ujawniane; ujawnienia Tobie w sposób zrozumiały danych podlegających przetwarzaniu oraz wszelkich dostępnych informacji dotyczących ich źródła; uzyskania wiedzy dotyczącej sposobu automatycznego przetwarzania Twoich danych. Ponadto w dowolnym momencie masz prawo sprzeciwić się, z istotnych i ważnych powodów, przetwarzaniu dowolnych danych, z wyjątkiem sytuacji, gdy względy prawne w sposób wyraźny przewidują ich przetwarzanie. Ze swoich praw możesz skorzystać kontaktując się z firmą Guardian pod następującym .

 

Bezpieczeństwo

Guardian rozumie Pana(i) Pana(i) troskę o bezpieczeństwo i dołoży wszelkich uzasadnionych starań by nawiązywać z Panem(nią) bezpieczne połączenia i ograniczyć dostęp do baz danych Guardian, zawierających dane osobowe, do upoważnionego personelu firmy Guardian.

 

Wyjątki

Pomimo tego, że firma Guardian będzie chroniła prywatność Pana(i) danych osobowych podawanych poprzez strony internetowe, Guardian zastosuje się do próśb i nakazów sądowych o ujawnienie Pana (i) danych osobowych lub treści korespondencji z firmą Guardian złożonych przez urzędników państwowych i inne upoważnione instytucje.

Firma Guardian zastrzega sobie prawo do zmiany treści Oświadczenia o Ochronie Prywatności Danych wedle wymagań prowadzonej przez siebie działalności lub w celu lepszego świadczenia usług. Guardian dołoży wszelkich uzasadnionych starań, by wprowadzone zmiany podać do publicznej wiadomości.

    
Cronauer Beratung Planung Munich
Neutral 67
Guardian Logo

Guardian Częstochowa Sp. z o.o.
ul. W. Korfantego 31/35
42-200 Częstochowa, Poland
Tel.: +48 34 32 39 200
Fax: +48 34 32 39 206