Home » O Guardian SunGuard » O SunGuard Glass » Technologia napylania powłok

Technologia napylania powłok

Zaawansowana produkcja szkła powlekanego

 

Firma Guardian stale udoskonala technologię produkcji szkła, udoskonala jego parametry, wygląd i możliwości dalszego przetwarzania tak by produkt był atrakcyjny na rynku a jego udział w projektach konsekwentnie rósł. Produkty powlekane SunGuard to:

  • wysokie oszczędności energii
  • spełnienie a nawet przekroczenie wymagań energetycznych
  • spełnienie wymogów estetycznych i projektowych 
  • krótkie terminy realizacji dostaw    

 

Magnetronowe napylanie powłok 

Szkło powlekane produkowane przez Guardian produkowane jest metoda napylania magnetronowego. Żadna inna technologia nie pozwala na tak równomierne powlekanie szkła i nadanie mu tak doskonałych właściwości optycznych i termicznych

Materiał napylany na powierzchnię szkła podłączony jest jako target (płyta lub rura metalowa) do elektrody o wysokim ujemnym potencjale elektrycznym. Elektroda i target są izolowane elektrycznie od ścian komory próżniowej. Gaz procesowy (argon) jest jonizowany przez silne pole elektryczne (szybkie elektrony).

Jony argonu są przyspieszane i uderzają w target wybijając z niego cząsteczki, które następnie osiadają na powierzchni szkła.

Proces ten można prowadzić również w obecności gazów reakcyjnych (np. tlen, azot), w wyniku czego na szkło napylane są odpowiednio tlenki i azotki metali

 

Zalety szkła powlekanego SunGuard    

  • światło
  • komfort
  • ochrona
  • oszczędność energii
  • kreatywność projektów  

 

 

    
Cronauer Beratung Planung Munich
Neutral 67
Our Products In ActionOur Products In Action
Guardian Logo

Guardian Częstochowa Sp. z o.o.
ul. W. Korfantego 31/35
42-200 Częstochowa, Poland
Tel.: +48 34 32 39 200
Fax: +48 34 32 39 206