Home » O Guardian SunGuard » O SunGuard Glass » Zobowiązanie Guardian do stosowania zrównoważonych rozwiązań

Zobowiązanie Guardian do stosowania zrównoważonych rozwiązań

Proekologiczna polityka firmy 

 

Polityka ochrony środowiska w Guardian Industries Corp. zakłada prowadzenie naszej działalności na świecie zgodnie ze wszystkimi przepisami w zakresie ochrony środowiska; ochronę zdrowia i bezpieczeństwa naszych klientów, pracowników i sąsiadów oraz realizację naszych celów ekonomicznych w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Cele

 

  1. Zagwarantowanie, że produkcja, wykorzystywanie, eksploatacja i utylizacja naszych produktów jest bezpieczna i przyjazna dla środowiska.
  2. Zminimalizowanie wpływu szkodliwych efektów ubocznych produkcji i ich oddziaływania na ludzkie zdrowie oraz środowisko.
  3. Spełnienie wszystkich odpowiednich rządowych norm w zakresie wytwarzania, oznaczania i sprzedaży produktów oraz zarządzania odpadami.
  4. Redukcja związanego z prowadzoną działalnością i asortymentem produktów szkodliwego wpływu na środowisko: na lądzie,w powietrzu, na wodzie i w innych zasobach naturalnych, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
  5. Minimalizacja wytwarzania odpadów i i maksymalizacja żużycia bezpiecznych i odnawialnych źródeł surowców mineralnych i energii.
  6. Ciągła eliminacja nadmiernego ryzyka środowiskowego, zdrowotnego i związanego z bezpieczeństwem ludności, pracowników oraz bezpośredniego otoczenia.
  7. Organizowanie szkoleń dla pracowników i działalność edukacyjna w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zapobieganie wypadkom, planowanie i reagowanie w nagłych sytuacjach.
     
    
Cronauer Beratung Planung Munich
Neutral 67
Our Products In ActionOur Products In Action
Guardian Logo

Guardian Częstochowa Sp. z o.o.
ul. W. Korfantego 31/35
42-200 Częstochowa, Poland
Tel.: +48 34 32 39 200
Fax: +48 34 32 39 206