Home » O Guardian SunGuard » O Guardian » Nasz kodeks etyczny

Nasz kodeks etyczny

Deklaracja etyczna


Spółka Guardian zawsze szczyciła się wygrywaniem poprzez twórczą i agresywną konkurencję, jednakże nasze dążenie do sukcesu musi być zawsze podparte uczciwością i rzetelnością postępowania. Osoby pracujące dla Guardian wykazują się wysokim stopniem uczciwości i etyki podczas kontaktów

z klientami, dostawcami, urzędami, opinią publiczna i innymi podmiotami

 

Z tej zasady powinny wypływać pewne wzorce zachowań. Na przykład nigdy nie pozwalamy na to, aby nasze interesy osobiste ani interesy naszych przyjaciół czy rodzin stały w konflikcie z naszą pracą. Chronimy aktywa spółki i poufne informacje służbowe oraz nie używamy ich do naszych własnych celów ani do celów naszej konkurencji. Nie fałszujemy zapisów ani nie niszczymy dokumentacji ani innych elementów, co do których mamy podstawy przypuszczać, że nie należy ich niszczyć. Przestrzegamy prawa, postanowień umownych i polityki mających zastosowanie względem naszej działalności i nie zajmujemy stanowisk, których nie możemy w uczciwy sposób uzasadnić. Krótko mówiąc, nie angażujemy się w nic, co byłoby nam trudno uzasadnić przed naszymi współpracownikami i rodzinami lub czego nie chcielibyśmy ujawnić mediom.

 

Często mówimy, że „Guardian to ludzie”, pewien sposób myślenia o krytycznym znaczeniu dla Drogi Guardian. Droga Guardian ma na celu powierzać ludziom odpowiedzialność, z której są potem rozliczani, każdy pracownik Guardian odpowiada za przestrzeganie standardów Guardian i jest z tego rozliczany.

 

    
Hanseatic Trade Center Hamburg
Solar Light Blue 52
Our Products In ActionOur Products In Action
Guardian Logo

Guardian Częstochowa Sp. z o.o.
ul. W. Korfantego 31/35
42-200 Częstochowa, Poland
Tel.: +48 34 32 39 200
Fax: +48 34 32 39 206